Πέμπτη, 21 Ιούνιος 2018 20:59

Έγκριση Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ Βαρκελώνη "Συνεδριακός Τουρισμός"

Εγκρίθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) η υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ στη Βασική Δράση ΚΑ1, από το 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, με κωδικό: 2018‐1‐EL01‐KA102‐046897 και θέμα:

“Συνεδριακός τουρισμός: Μοχλός ανάπτυξης και προβολής του Νομού Ημαθίας”.

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν 10 μαθητές και 2 συνοδοί καθηγητές του τομέα Οικονομίας Διοίκησης του 1ου ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν σχετική εκπαίδευση για 16 ημέρες στην Βαρκελώνη της Ισπανίας.

Το κόστος της κινητικότητας, περίπου 26000€ καλύπτεται από την Ε.Ε. με φορέα διαχείρισης για την Ελλάδα το ΙΚΥ.

Διαβάστηκε 3279 φορές

Ιούνιος

25

Παρασκευή

Σχολικές Εκδρομές

ShoppingASEhandelAS ErhvervIndexDKServiceIndexDK