Τετάρτη, 23 Μάρτιος 2016 07:31

Επίσκεψη των τμημάτων Γεωπονίας σε Αμπελώνα στο Στενήμαχο

Στις 09/02/16 το τμήμα ΒΦΠ του τομέα Γεωπονίας , Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής επισκέφθηκε τον Αμπελώνα του κ. Γαλατσίδα Γ. στο Στενήμαχο Ημαθίας όπου οι μαθητές μετά την επίδειξη που έγινε  εφάρμοσαν στην πράξη το κλάδεμα καρποφορίας στο αμπέλι. Εξοικειώθηκαν με την επιλογή των κληματίδων για τη διαμόρφωση παραγωγικών μονάδων και ενημερώθηκαν για τον τρόπο παραγωγής τσίπουρου.

Διαβάστηκε 2752 φορές

Ιούλιος

17

Τετάρτη

Σχολικές Εκδρομές

ShoppingASEhandelAS ErhvervIndexDKServiceIndexDK