Α ΤΑΞΗ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗ
 Α1    
 Α2    
 Α3    
 Α4    
 Α5    
Α6    
Α7    
Α8    
Α9    
Α10    

 

Β ΤΑΞΗ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗ
ΒΓ      
ΒΓΡΦ      
ΒΔΟΜ      
ΒΗΚ      
ΒΗΛ      
ΒΟ      
ΒΟΧ1      
ΒΟΧ2      
ΒΠ      
ΒΥΝ1      
ΒΥΝ2      
ΒΜ      

 

Γ ΤΑΞΗ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗ
ΓΓΡΦ      
ΓΔΟΜ      
ΓΗΚ      
ΓΟΙΚ      
ΓΜΨ1      
ΓΜΨ2      
ΓΤΤ      
ΓΕΠ      
ΓΥΝ      
ΓΥB1      
ΓΗΛ      
ΓΠ1      
ΓΠ2      
ΓΟΧ1      
ΓΟΧ2      

Ιούνιος

15

Σάββατο

Σχολικές Εκδρομές

ShoppingASEhandelAS ErhvervIndexDKServiceIndexDK